al. KEN 84 lok. 106,
02-777 Warszawa

(22) 642-42-17
warszawa@admiznieruchomosci.pl

ul. Piłsudskiego 74,
08-110 Siedlce

(25) 633-19-18
siedlce@admiznieruchomosci.pl

Zarządzanie nieruchomościami musi odbywać się w ramach obowiązującego prawa i przepisów, nasi administratorzy zawsze są na bieżąco z odpowiednimi regulacjami. Poniżej udostępniamy Państwu do pobrania podstawowe akty prawne, które regulują problematykę dotyczącą nieruchomości, powstawania i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzania i administrowania tymi wspólnotami.

 

 

Ustawa o własności lokali

 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

 

Prawo budowlane

 

Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami właścicieli

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach