al. KEN 84 lok. 106,
02-777 Warszawa

(22) 642-42-17
warszawa@admiznieruchomosci.pl

ul. Piłsudskiego 74,
08-110 Siedlce

(25) 633-19-18
siedlce@admiznieruchomosci.pl

 

Zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną, techniczną oraz finansowo-księgową. 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA:

 • prowadzenie dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji finansowej
 • rozliczanie kosztów zużycia mediów w lokalach
 • kontrola i analiza zużytych mediów
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali
 • przygotowywanie i składanie stosownych deklaracji podatkowych.

 

OBSŁUGA PRAWNA:

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w przypadku, gdy Wspólnota zostaje pozwana,
 • przygotowanie umów na dostawy mediów i usług,
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, itp.),
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych współpracujemy z kancelarią prawną.

 

ADMINISTROWANIE:

 • udział w procesie przejęcia nieruchomości od developera lub dotychczasowego zarządcy,
 • stworzenie procedur reklamacyjnych i udział w procesie reklamacji,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości – np. ochrona,
 • dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • sporządzenie regulaminów oraz instrukcji obsługi lokalu,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • prowadzenie biura Administracji (korespondencja z mieszkańcami, odbieranie telefonów, maili),
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • zgłaszanie usterek części wspólnych developerowi,
 • kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych i modernizacyjnych,
 • wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu lub Rady Osiedla,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali.